Vergi ve SGK Borcu Olanlar Dikkat! İlgili Kanun’da Değişiklik Yapıldı! Artık Herkes…

Vergi ve SGK Borcu Olanlar Dikkat! İlgili Kanun’da Değişiklik Yapıldı! Artık Herkes…
YAYINLANMA TARİHİ: 28.06.2020
ABONE OL
  
Mesleki Haber Google News Takip Et

Geçmişte yaşanan vergi ve SGK borcu ile alakalı sıkıntılar bitti, artık daha ciddi sıkıntılar vatandaşlarımızı bekliyor. 'Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi' TBMM'ye sunuldu.

Geçmişte yaşanan vergi ve SGK borcu ile alakalı sıkıntılar bitti, artık daha ciddi sıkıntılar vatandaşlarımızı bekliyor. 'Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi' TBMM'ye sunuldu. Bu Kanun ile beraber artık taşınmazlardan elde edilen kazançların tamamı için devletimize vergi ödemesi yapılacak. Bu sayede hem devlet gelir kazanmış olacak hem de resmi olarak taşınmaz satışlarının takibi yapılabilmiş olacak.

Vergi ve SGK borcu kapsamında hacze konu olan kişilerin sahip oldukları taşınmaz ve taşıtların satışından elde edilen gelirin devlet tarafından tahsil edilmesini öngören kanun değişikliği Meclis'e sunuldu.

Meclis'e sunulan 'Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi'ndeki ek madde şu şekilde gerekçelendirildi:
"Ek Madde 2- Devlete ait olup Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerince takip edilen 213 sayılı kanun kapsamına giren vergi, resim, harç ve cezalılar ile 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamına giren sağlık güvenlik prim alacaklarından vadesinde ödenmeyenler kapsamında olmak üzere borçlu tarafından yazı ile talepte bulunması şartıyla hacze konu olacak taşınmaz mallar için tapuda, taşıtlar içinse araç sicil ve tescil sistemi veri tabanında amme alacağına ilişkin şerh konularak borçlunun taşınır veya taşınmaz mallarını satması halinde satıştan elde edilen ve devlet bankasına yatırılan bedelden öncelikle amme alacağının noterler ya da tapu müdürlükleri vasıtasıyla ilgili kurumun hesabına tahsili, kamu alacağının idarece mahsubundan sonra kalan kısmın ilgili idarece borçluya verilmesi sağlanır. Satışın gerçekleşmesi halinde bu kanun kapsamındaki haciz işlemlerinin yürütülmesine devam olunur."


ARTIK TAŞINMAZ SATIŞINDAN GELİR ALINACAK!

26 Haziran 2020 tarihinden önceki taşınmaz satışlarında herhangi bir şekilde gelir vergisi ödemesi yapılmıyordu. Vatandaşlarımız bu konuda bir nebze olsun daha rahat bir şekilde davranabiliyordu. Ancak bundan böyle tüm taşınmazların satışından sonra noter huzurunda gelir vergisi hesaplaması yapılarak satıcıdan tahsil edilecek. İlgili Kanun Teklifi eğer onay görürse tüm taşınmazların satışından gelir vergisi elde edilecek.

ARSA, EV, BAHÇE SATIŞI NASIL VERGİLENDİRİLECEK?

Arsa, ev ve bahçe satışından gelir vergisi hesaplaması noter huzurunda yapılacak ve tıpkı tapu devri için ödenen bedel gibi gelir vergisi ödemesi yapılacak. Vatandaşlarımız bu konuda şanssız olacak çünkü gelir vergisi ödemesi hemen yapılacak. Noter huzurunda tüm taşınmaz gelir vergisi ödemesi alınacak.
 

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER