Türkiye Bankalar Birliği (TOBB) Konut Kredi Yapılandırma Açıklaması Geldi!

Türkiye Bankalar Birliği (TOBB) Konut Kredi Yapılandırma Açıklaması Geldi!
YAYINLANMA TARİHİ: 30.06.2020
ABONE OL
  
Mesleki Haber Google News Takip Et

Yapılandırma haberi TOBB'dan geldi! Vatandaş tarafından beklenen yapılandırma olacak mı? Konut kredileri yapılandırma da son durum ne? Konut kredisinde yapılandırma mümkün değil!

Korona virüs salgını ile beraber kamu bankalarından yapılan ve yankı uyandıran tarihi düşük faizli konut kredileri kampanyası ile beraber faiz oranlarında düşüşler olması ile beraber daha önceden alınmış yüksek faiz oranlı krediler için vatandaş taleplerde bulunmaya başladı.

Kredi faizlerinin düşmesi yüksek faizler kredi alan vatandaşı harekete geçirdi. Vatandaş günlerdir bununla ilgili müjdeli haberin gelmesini beklemektedirler. Bunun üzerinen bankalar birliği tarafından açıklama geldi. Bankalarda bu durumda hukuken yapılandırma zorunlulukları olmadığı açıklaması geldi. İşte detaylar...

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN SATIR BAŞLARI

BELİRLENEN ORAN TARAFLARIN RIZASI DIŞINDA DEĞİŞTİRİLEMEZ!


"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, Konut Finansmanını düzenleyen bölümünün 36/2. Fıkrasında; ‘Sözleşmede belirtilmek suretiyle konut finansmanına yönelik kredilerde ve finansal kiralama işlemlerinde faiz oranı sabit veya değişken olarak ya da aynı kredi için her iki yöntem esas alınmak suretiyle belirlenebilir. Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tarafların rızası dışında değiştirilemez" denilmek suretiyle konu net bir şekilde düzenlenmiş ve açıklanmıştır.

SÖZLEŞME SERBESTİSİ;

Bankalar ve müşterileri arasında yapılan kredi sözleşmeleri, Borçlar Hukukukunda geçerli olan sözleşme serbestisi ilkesine dayanmaktadır, sözleşme serbestisi ise; tarafların aralarında sözleşmeleri karşılıklı ve birbirine uygun özgür iradeleri ile yapmaları ve yine karşılıklı ve birbirine uygun özgür iradeleri ile değiştirebilmelerini ifade etmektedir.

HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL:


Hali hazırda ödemesi devam eden tüm konut kredileri için müşterilerin yapılandırmadan yararlanabilmesi ve sözleşmede aksine hüküm bulunsa bile, konut kredilerinde yapılandırma talebinde bankaya başvuru yapıp "ret" cevabı alınması üzerine, tüketici mahkemesine başvurabileceği görüşüne göre) Bu yapılan değerlendirmenin aksi halinde, vatandaşa kullandırılmış ve geri ödemesi devam etmekte olan tüm tüketici kredileri ile ilgili olarak müşteri talebi doğrultusunda bankalar için yapılandırma yapılması zorunluluğu üzerine söz edilmesi hukuken mümkün olmayacaktır.

BANKANIN BU TALEBİNİ OLUMLU KARŞILAMAMASINI DOĞAL KARŞILAMAK GEREKİR!

Bu kapsamlarla beraber bankaların, mevduatlarına oranla zaten oldukça uzun vadeli olarak tüketici kredileri kullandırdıklarını ve bu kredilerini finanse edebilmek için katlanmak zorunda oldukları maliyet durumlarının mevcut olduğunu da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Müşteriler taarfında düşen faiz oranlarını gerekçe göstermesi üzerine, daha düşük olan kredi faiz oranlarından faydalanmak adına kredisine dair yapılandırma talebinde bulunması üzerine, yukarıda sözü edilen kanunun ilgili maddesi uyarınca bankanın bu talebi olumlu karşılamama durumunu doğal karşılamak gerekmektedir.

Bankaların, mevduatlarına oranla zaten oldukça uzun vadeli tüketici kredileri kullandırdıklarını, bu kredilerini finanse etmek için katlanmak zorunda oldukları maliyetlerinin mevcut olduğunu da göz önüne almak gerekir. Müşterinin düşen faiz oranlarını gerekçe göstererek, daha düşük kredi faiz oranlarından yararlanmak için kredisine dair yapılandırma talep etmesi üzerine, yukarıda zikredilen kanunun ilgili maddesi gereğince bankanın bu talebi olumlu karşılamamasını doğal karşılamak gerekir.

BANKALAR HAKSIZ YERE HUSUMETE MARUZ BIRAKILIYOR:

"Bankalar tarafından yapılan, yasal olarak mümkün olmasına rağmen ve yapılması gerekmesi üzerine; yasal mevzuata aykırı olacak bir şekilde işlem yapılıyormuş gibi algı yaratacak şekilde asılsız iddialardan ibaret olmak üzere, yanlı ve yanlış olarak sunulan söz konusu haber, kamuoyunu bilgilendirmekte ayrı olarak, bankaları haksız yere kamuoyu önünde husumete maruz bırakılmaktadırlar.

Basının bu süreçte elbette haber niteliği bulunan duyumları üzerine, gerekli kaynaklardan teyit etmek üzere paylaşma imkânı bulunmakta olması üzerine, bu husus basın özgürlüğünün doğal bir sonucu olmaktadır.

Fakat, bu özgürlük sınırsız ve kontrolsüz bir durumda bankaların ticari faaliyet ve itibarlarına zarar verecek şekilde ve ekonomik durumunu olumsuz etkileyecek, kamuoyunun moralini bozacak şekilde kullanılamayacaktır. Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere, ülkemizdeki birçok yargı merciinin istikrar bulmuş kararları da bu yöndedir.” açıklamaları yapılmıştır.

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER