Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde Önemli Gelişme!

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde Önemli Gelişme!

Kıdem tazminatı her birimizin bildiği gibi yeni bir sisteme geçiş ile beraber ortadan kalkıyor. Ancak kıdem tazminatının ortadan kalkması demek çalışanların haklarını alamayacakları anlamına gelmiyor.

Kıdem tazminatı her birimizin bildiği gibi yeni bir sisteme geçiş ile beraber ortadan kalkıyor. Ancak kıdem tazminatının ortadan kalkması demek çalışanların haklarını alamayacakları anlamına gelmiyor. Yani 1 Ocak 2022 tarihi itibari ile geçerli olacak Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile beraber neredeyse yenilikçi bir soluk geliyor.

İnsanlarımızın daha rahat bir şekilde çalışacakları ve haklarını çok kolay bir şekilde alabilecekleri yeni döneme doğru geçiş yapıyoruz. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konu ile alakalı yaptığı açıklama ile beraber yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemine ilişkin tüm ayrıntılar…

KATILIMDA ZORUNLULUK OLACAK MI, UYGULAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sistem 1 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak ve tüm özel sektör çalışanları yeni sisteme girecek. Kapsam dahilindeki tüm çalışanlar karma TES'e dahil olacak, sonra dileyen kişi isteğe bağlı TES'e geçiş yapabilecek.

GEÇMİŞ KIDEM HAKLARI NASIL KORUNACAK, HAK KAYIPLARI OLACAK MI?

1 Ocak 2022'de kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde korunacak. Çalışanın bu tarihten önceki çalışma sürelerine ilişkin kıdem tazminatına ilişkin hakları güvenceye alınarak karma TES'e geçiş yapılacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan, geçmiş kıdem tazminatını alabilecek, ayrıca yeni sisteme bir aktarım yapılmayacak.

Çalışanlar açısından bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Kıdem tazminatı sisteminde brüt ücretinin yüzde 8,33'ünü kıdem tazminatı olarak alan işçi, karma TES'te yüzde 5,33'ü kıdem tazminatı, yüzde 3'ü işveren katkısı olmak üzere toplamda yüzde 8,33'lük hakka sahip olacak. Yüzde 3'lük işveren katkısı bireysel fon hesabında toplanacak.

Mevcut durumda çalışan istifa ettiğinde yüzde 8,33'lük kıdem hakkının tümü yanarken, karma TES'te bireysel fon hesabındaki yüzde 3'lük hakkı saklı kalacak. Çalışanların karma TES'e geçmeden önceki kıdem tazminatı hakkı da saklı olacağından herhangi bir hak kaybı söz konusu olmayacak.


İsteğe bağlı TES kapsamında bireysel fon hesabında biriken tutar, çalışanın bazı istisnalar dışında her durumda ve aynı iş yerinde 1 yıldan fazla çalışması kaydıyla işten kendisi ayrılması koşullarında da kazanılmış hakkı olacak.

ASGARİ ÜCRETLİ ÇALIŞANIN EMEKLİLİKTE ALACAĞI TUTAR NE OLACAK?

Asgari ücretlilerin emeklilik aylığı, emeklilik yaşı gelmeden önce sistemden kısmi çekiş hakkını kullanma yılı ve oranına, emekli olduğu dönemde toplu para çekecek ise toplu çıkış oranına, çalışanın karma sistemde mi kalacağı veya isteğe bağlı sisteme mi katılım sağlayacağına, isteğe bağlı TES'e geçiş yaparsa sistemde kalış süresine göre değişecek.

Bir asgari ücretli 25 yıl çalışma süresini isteğe bağlı TES'te geçirdiğinde bireysel fon hesabında 68 bin lira birikecek. Eğer bireysel fon hesabında biriken tutardan toplu ödeme almazsa kendisine 15 yıl boyunca yaklaşık olarak 461 lira emekli aylığı ödenecek.

Asgari ücretli 25 yıl çalışma süresini karma TES'te geçirdiğinde bireysel fon hesabında 37 bin lira birikecek. Bireysel fon hesabında biriken fondan toplu ödeme almazsa kendisine 15 yıl boyunca bu sistemden yaklaşık 251 lira emekli aylığı ödenecek.

ÇALIŞAN FİRMA DEĞİŞTİRDİĞİNDE BİREYSEL FON HESABI NE OLACAK?

Çalışan haklı fesih sebebi dışında işten çıkarılır veya istifa ederse bireysel fon hesabında çalıştığı son firmadaki dönemine ait biriken tutarı aynen korunacak.

Çalışma süresi bir yıldan fazla ise iş veya hizmet akdi ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmadığı hallerde feshedilen çalışanın, son firmasındaki çalışma süresi için oluşan işveren katkı payı ve devlet katkısının fonda biriken tutarının yüzde 50'si bireysel fon hesabında korunurken yüzde 50'si TES sigorta hesabına aktarılacak. Bu tutar, varsa hukuki süreç kesinleşene kadar çalışanın hesabında blokeli olarak bekletilecek.

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER

ÇOK TIKLANANLAR