SGK Borçluları Borçlarını Nasıl Ödeyecek? İşte SGK Borçlularını İlgilendiren Önemli Karar…

SGK Borçluları Borçlarını Nasıl Ödeyecek? İşte SGK Borçlularını İlgilendiren Önemli Karar…

SGK paralarının yapılandırılması ve prim borçları olan kişilerin bu borçları ödeyebilmeleri için günümüze dek pek çok düzenleme uygulamaya geçirilmiş bulunmaktadır.

SGK paralarının yapılandırılması ve prim borçları olan kişilerin bu borçları ödeyebilmeleri için günümüze dek pek çok düzenleme uygulamaya geçirilmiş bulunmaktadır. Geçen senelerde çıkarılan birçok yapılandırma işveren ve kamu borçlusu olan kişilere ödeme kolaylıkları sağladı. Ticari, zirai ve mesleki uygulamaya sahip yükümlüler de uyumlu SGK borcu içeriğinde borçlarını tecil ettirebilmektedirler. Yetki sağlanan serbest muhasebeci mali müşavirlerin desteğiyle yeminli mali müşavirler ile işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda vergi mevzuatına ilişkin koşullar temel alınmakta ve rapor düzenlenmektedir. Bu biçimde çok zor durum hali de tespit edilmektedir. 6813 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan tecil ve taksitlendirmelerde ayrıca tecil edilecek borç miktarlarına ve uygulanan gecikme cezası, gecikme artış yüzdesi yerine de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yİ – ÜFE aylık değişim yüzdeleri basit bir biçimde uygulanarak kullanılıyor.

Taksitlendirme imkânları 2018’den bu yana yapılabiliyor ancak taksitlendirme yapmak için temel koşulların yerine getirilmesi de önem taşımaktadır. Bu imkândan faydalanmak için borcun olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da merkez müdürlüğüne başvuruda bulunmak gerekiyor. Burada istek edilecek ilave belgeler; talep dilekçesi, mali durum belgesi ve raporuyla da beraber taksitlendirilecek borca denk gelen teminatın da gösterilmesi halinde aynı süre içerisinde teminatın değer tespit raporu da gerekiyor. Bu şartlar altında 30 gün içinde sonuç alınmakta ve uyumlu SGK borcu olan kişi daha kolay bir biçimde işlemlerini yapabilmektedir.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KAPMASINDA OLANLAR İÇİN

SGK paralarının yapılandırılması, bu konuda mağduriyet gören pek çok yükümlünün borçlarını daha kolay ödemesine imkân tanırken, aynı süreç içerisinde yapılandırma içeriğindeki ödenen borçlar da kamunun ve girişimcilerin de yatırım yapmasını mümkün konuma getirmiştir. Hâlihazırdaki mevzuat içerisinde geçmiş süreçlerde SGK borçlarını düzenli ödemiş olan kişiler için tecil ve taksitlendirme imkânı sağlamaktadır. Uyumlu SGK borçlusu içeriğinde olan ticari, zirai ve mesleki faaliyetleri sebebiyle senelik gelir ya da kurumlar vergisi mükellefi olan kişiler için borçlarını tecil ve taksitlendirme imkânı sağlıyor. Böylesi bir imkândan faydalanmak için temel nokta ise başvuru süresi neticesinde en az 3 senedir prim ödeme yükümlüsünün olunması ve başvuru süresinden itibaren de geriye doğru 3 yıla ait primlere dair olarak belgeleri sürelerinde teslim etmiş olmak gerekmektedir. Yasal tarihleri içinde verilen belgelere ait kanuni tarihten sonra yapılacak düzeltmelerin amacıyla belgeler koşul ihlali olarak da değerlendirilmiyor.


1 SENELİK BORÇLULARA TECİL VE TAKSİTLENDİRME İMKANI

Koşulların sağlanması halinde aynı sürede son 1 sene içerisinde borçlarını ödeyememiş olan kişilere da tecil ve taksitlendirme imkânı sağlanabiliyor. 6138 sayılı kanun itibariyle borçlarını tecil ve taksitlendirme yapmak isteyen kişiler, SGK prim teşviklerinin açısından borçlu olarak görülmemekte ve dolayısıyla da teşviklerden faydalanabilmektedirler. Bu nedenle işverenlerin SGK borçlandırma taksitlendirme yapabilmesi yatırımları kapsamında da önemli bir fırsat oluyor. Tecil ve taksitlendirme uygulaması ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu içerisinde yer alan prim ve diğer borçları içermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na ait olan yükümlülüklerini tam tarihinde yerine getirenler fakat öngörülmeyen sebepler yüzünden son bir sene içerisinde borçlarını ödeyemeyen ancak uyumlu gözüken prim borcu olan kişiler ise daha uygun koşullar altında borçlarını taksitlendirme yapabilmektedirler.

BORÇLARIN ZOR KOŞULDA ÖDENMEMESİ GEREKLİDİR

Ancak bu durumdan faydalanmak için SGK borcu olan kişilerin çok zor bir durum sebebiyle ödenmemiş olması gerekmektedir. Bunun için de çok zor koşul tespiti yapılıyor. Çok zor koşul tespiti, mali durum analiz raporları göz önüne alınarak vergi mevzuatında belirtilen maddeler göz önünde tutularak yapılmaktadır.
Yetki sağlanan serbest muhasebeci mali müşavirlerin desteğiyle yeminli mali müşavirler ile işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucunda vergi mevzuatına ilişkin koşullar temel alınmakta ve rapor düzenlenmektedir. Bu biçimde çok zor durum hali de tespit edilmektedir. 6813 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan tecil ve taksitlendirmelerde ayrıca tecil edilecek borç miktarlarına ve uygulanan gecikme cezası, gecikme artış yüzdesi yerine de Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yİ – ÜFE aylık değişim yüzdeleri basit bir biçimde uygulanarak kullanılıyor.
Taksitlendirme imkânları 2018’den bu yana yapılabiliyor ancak taksitlendirme yapmak için temel koşulların yerine getirilmesi de önem taşımaktadır. Bu imkândan faydalanmak için borcun olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ya da merkez müdürlüğüne başvuruda bulunmak gerekiyor. Burada istek edilecek ilave belgeler; talep dilekçesi, mali durum belgesi ve raporuyla da beraber taksitlendirilecek borca denk gelen teminatın da gösterilmesi halinde aynı süre içerisinde teminatın değer tespit raporu da gerekiyor. Bu şartlar altında 30 gün içinde sonuç alınmakta ve uyumlu SGK borcu olan kişi daha kolay bir biçimde işlemlerini yapabilmektedir.
 
 
 
 

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER