Sağlık Çalışanları İçin Esnek Çalışma Modeli Başladı!

Sağlık Çalışanları İçin Esnek Çalışma Modeli Başladı!

Sağlık çalışanları için esnek çalışma modeli sonunda başladı! Çalışanlar artık daha az işe gidip gelecek!

Korona virüs kapsamında gerçekleşecek olan esnek çalışma modeli Türkiye genelinde geçerli olmuştur. Tam olarak 81 ilde başlanan bu esnek çalışma modeli Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Genel olarak korona virüs tedbirleri amaçlı geçerli olan bu esnek çalışma modeli sağlık çalışanların virüse yakalanmasını ve yaymasını engelleme amaçlı sağlanmaktadır. Böylelikle çok tehlikeli olan hastane içerisinde korona virüs tedbirleri son derece yaygın şekilde uygulanabilmektedir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ESNEK ÇALIŞMA DÖNEMİ BAŞLADI!


Sağlık çalışanlarını da etkileyen bu esnek çalışma dönemi genel olarak birçok kurum ve kuruluşta başlanmıştır. Eylül ayı içerisinde başlanan bu esnek çalışma modeli kapsamında ise uzaktan çalışma ve dönüşümlü çalışma dönemleri geçerli olmuştur. Bu esnek çalışma olarak da uzaktan çalışabilecek olan birimlerde çalışan sağlık çalışanları evlerinden mesai saatlerini tamamlayabilmektedir. Bunun yanında esnek çalışma olarak dönüşümlü çalışmalar da söz konusu olmaktadır. Bu noktada ise sağlık çalışanlarının gün içerisinde dönüşümlü olarak hastaneye gidip gelmeleri mümkün olacaktır. Yani hafta içerisinde bütün sağlık çalışanları kendilerine verilen program gereği dönüşümlü şekilde işe gideceklerdir. Tam karşılığı olan vardiyalı sisteme geçiş yapılan dönüşümlü çalışma modeli ile birlikte korona virüs tedbirleri son derece uygulanacaktır diyebiliriz.

KİMLER ESNEK ÇALIŞMADAN YARARLANAMAYACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan korona virüs kapsamlı esnek çalışma modeli ise bütün çalışanlar için geçerli olamamaktadır. Genel olarak acil hizmetlerde çalışan ve her an ihtiyaç duyulan sağlık çalışanları normal çalışma düzeyinde görevlerine devam edeceklerdir. Personel eksikliği ve yoğunluktan dolayı böyle bir çalışma programı hazırlayan Sağlık Bakanlığı ise önümüzdeki dönem tekrardan sözleşmeli olarak sağlık çalışanı alacağını bildirmiştir. Eylül ayından itibaren geçerli olan dönüşümlü çalışma sistemi ise esnek programlar dahilinde devam edecektir. Sağlık çalışanlarının ise korona virüs salgınına yakalanması önlenmiş olacaktır.
Sağlık Bakanlığı esnek çalışma düzenine dahil olan bütün çalışanları maddeler halinde yayımlamıştır. Bu noktada direkt olarak Sağlık Bakanlığı web sitesine ulaşarak buradan gereken koşullara detaylıca ulaşmak söz konusu olmaktadır.
Bu kapsamda;
  1. Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele yönelik olarak uygulanacak esnek çalışma yöntemiyle ilgili usul ve esaslar;
 Bakanlık Merkez Teşkilatında birim amirlerince,
  1. Bakanlığımız ilgili ve bağlı kuruluşlarında, kuruluşun en üst amirince,
  2. İllerde İl Sağlık Müdürü, İl Sağlık Müdürleri ile istişare etmek suretiyle İlçe Sağlık Müdürü/Toplum Sağlık Merkezi Başkanı ve sağlık tesislerinde ise Başhekimliklerce, belirlenebilecektir.
  3. Esnek çalışma yönteminin belirlenmesi ve uygulanması ihtiyari olup bu yönteme geçişe, sağlık tesislerinin rolü, yoğunluğu vb. hususlar göz önünde bulundurularak yukarıda yetkilendirilen amirlerce karar verilecektir.
  4. Mezkür Genelge kapsamında dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacaktır. Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini  fiilen yerine getirmiş sayılacaklardır.
  5. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşit derecede sorumludurlar.
  6. İdari izinliler, uzaktan ve dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılmazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadırlar.
  7. 02/06/2020 tarihli 1483 sayılı, Bakanlık Makamının imzasıyla yürürlüğe konulan genel yazımız, 4’üncü maddesi hariç aynen uygulanacaktır.
 
 

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER