PTT Sözleşmeli Personel Alımı Başladı! Bakan Adil Önemli Açıklamalarda Bulundu!

PTT Sözleşmeli Personel Alımı Başladı! Bakan Adil Önemli Açıklamalarda Bulundu!

PTT Sözleşmeli personel alımı yapılacağı açılanması ile beraber başvuru tarihi ile ilgili son dakika gelişmeler gündemimizdeki yerini almaktadır.

PTT Sözleşmeli personel alımı yapılacağı açılanması ile beraber başvuru tarihi ile ilgili son dakika gelişmeler gündemimizdeki yerini almaktadır. On binlerce vatandaşımız tarafından merak edilen konular arasında bulunmasıyla beraber merak içerisinde araştırılarak gün yüzüne çıkarılmaktadır.

PTT sözleşmeli personel alım başvuru şartları son zamanların en çok merak edilen konuları arasında bulunması ile beraber merak konusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından önemli açıklamalar da bulunuldu. PTT Personel alımı başvuru şartları ile ilgili önemli açıklamaların yapılmasıyla beraber dikkatleri ön plana çıkarmaktadır. PTT sözleşmeli personel alımlarının ne zaman yapılacağına dair araştırmalar sürdürülmektedir.

PTT Personel alımı başvuru şartları sunulmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu gerekli açıklamalar da bulunulmuştur. PTT sözleşmeli personel alımı tarihi belli oldu mu? PTT Personel alımı ne zaman olacak? Gibi pek çok soru ile karşımıza çıkan vatandaşlarımız için bütün detayları aktarmak isteriz. Peki, Başvuru şartları nelerdir? Konuya dair tüm ayrıntılar haber adresimiz üzerinden öğrenebilir ve başvuru işlemlerinizi gerçekleştirerek personel alımı gerçekleştirilmektedir.


PTT PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair araştırmalar sürdürülmesiyle beraber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından önemli açıklamalar yapılmıştır. Bu kapsam doğrultusunda Bakan Karaismailoğlu, "Öte yandan, 2020 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle, PTT İş yerlerinde personel eksikliği konusunda 1.395 adet şikâyet bulunmakta olup, ihtiyaç anında personel alımı suretiyle ve/veya nakle istekli personel olması durumunda personel nakilleri yapılarak eksiklikler giderilmektedir." ifadesi, PTT personel alımı için tarih bekleyen vatandaşları umutlandırdı. Henüz PTT personel alımı ile ilgili bir ilan açılmadı.

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

PTT tarafından yapılacak olan personel alımı ile ilgili önemli açıklamalar yapılmasıyla beraber başvuru şartları şu şekilde açıklanmıştır;
 • 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
 • On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinse dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.
 • Uyuşturucu madde bağımlısı olmamak, işe alınmadan önce kullandığı tespit edilmiş ise işe başvuru yaptığı tarih itibarıyla tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak.
 • Engelli personel çalıştırılmasına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • Başka kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
 • Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen öğrenim şartını haiz olmak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
 • Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak.
 • KPSS'den Yönetim Kurulunca belirlenen asgari puanı almış olmak.


DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER

ÇOK TIKLANANLAR