Milyonları İlgilendiren Gelişme! Yeniden Yürürlükte! 3 Ay Şartı Var!

Milyonları İlgilendiren Gelişme! Yeniden Yürürlükte! 3 Ay Şartı Var!

"Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle beraber tekrardan yürürlüğe girmiştir. İşte tüm detaylar...

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren gelişme yürürlüğe alındı. Bununla beraber 3 ay şartı bulunmaktadır. Yani en geç 30 Haziran 2021'e kadar yapılabilecektir. Türkiye'de 2008'de ilk kez 2008'de çıkarılımış olan, gerçek ve tüzel kişiler yurt dışında bulunan varlıklarının yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması olarak bilinen "Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle beraber tekrardan yürürlüğe girmiştir.

Burada yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecektir. Yasada; bildirilen varlıklar nedeniyle "hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz" denilerek güvence verilmektedir. Barışın bozulmasının tek koşulu; bildirim yapılan varlıkların –üç ay içinde- ülkeye getirilmemesi olmaktadır.

YASAYA GÖRE 3 AY ŞARTI VAR!

Yasada; bildirilen varlıklar nedeniyle ‘hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmaz’ denilerek güvence veriliyor. Barışın bozulmasının tek koşulu; bildirim yapılan varlıkların –üç ay içinde- ülkeye getirilmemesi şartı bulunmaktadır.

Bu yasaya göre yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının, bildirim yapılmasından sonraki 3 aylık süre içinde Türkiye’ye getirilmesi şartı bulunmaktadır. Yada Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi şart koşulmaktadır. Aksi bir durum yaşanırsa eğer; incelenmeme güvencesi kalmıyor ve barış bozulmaktadır.

KREDİLERİN KAPATILMASI GEREKİYOR!

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışındaki bankalardan kullanılan kredilerin kapatılmasında da kullanılabilmektedir. Bu kredilerin, yasal defterlerde kayıtlı olması ve en geç 30 Haziran 2021 tarihine kadar kredinin kapatılması da gerekmektedir.

Bu durumla beraber; defter kayıtlarından düşülmesi kaydı ile, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmamaktadır.


Ayrıca defter tutan vergi mükellefleri, Türkiye’ye getirdikleri varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate almaksızın işletmelerine dâhil edebilecekleri gibi vergiye tabi kazancın hesaplanmasında dikkate almaksızın işletmelerinden çekebileceklerdir.

YURTİÇİ VARLIKLAR NE OLACAK?

Yurtiçinde bulunan varlıklar içinde bildirim yapılması gerekmektedir.  Vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirim içinde belirlenen son tarih 30 Haziran 2020 olarak belirlenmiştir.

Ayrıca yurt dışı varlıkların bildiriminin haricinde, diğer taşınmazlar da vergi dairesine varlık barışı kapsamında bildirimizi yapabilirsiniz. Yurtiçi varlıklar için de belirlenen diğer ayrıntıları da sıralamak gerekirse;

Bildirilen varlıklar, 30 Haziran 2021 tarihine kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın yasal defterlere kaydedilebilir.

Defterlere kaydedilmiş olan söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilmektedir.

Bildirilmiş olan taşınmazların ayni sermaye olarak konulması sureti ile işletme kayıtlarına alınması durumunda, sermaye artırım kararının bildirim tarihinden itibaren alınmış olması ve sözü edilen kararın bildirim tarihini izlemekte 10. ayın sonuna kadar ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, barış hükümlerinden yararlanılabilmektedir.

Türkiye’ye getirilmiş olan veya kanuni defterlere kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından doğan zararlar sebebi ile, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul edilmemektedir.

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER

ÇOK TIKLANANLAR