İşten Çıkarma Yasağı 3 Ay Daha Uzadı! İşte Açıklamalar…

İşten Çıkarma Yasağı 3 Ay Daha Uzadı! İşte Açıklamalar…
YAYINLANMA TARİHİ: 24.06.2020
ABONE OL
  
Mesleki Haber Google News Takip Et

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Kimler işten çıkartılamayacak? Korona virüs salgını sebebi ile iş hayatının bitmemesi açısından getirilen işten çıkarma yasakları ilk aşamada 17 Nisan 2020 tarihinde 3 aylık süre ile getirilmişti.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Kimler işten çıkartılamayacak? Korona virüs salgını sebebi ile iş hayatının bitmemesi açısından getirilen işten çıkarma yasakları ilk aşamada 17 Nisan 2020 tarihinde 3 aylık süre ile getirilmişti. Vatandaşlarımızın işten çıkarılmalarını engelleyen kanunla beraber milyonlarca vatandaşımızın işten çıkartılabilmesi imkânsız hale getirilmişti. İşten çıkarma yasağı uzadı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de çıkan düzenlemeye göre 17 Nisan tarihinde işten çıkarma 3 ay süre ile yasaklanmıştı.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzadı mı? Sadece ülkemizi değil tüm dünyayı kasıp kavuran ve etkisi altına alan hem sağlık açısından hem ekonomik boyuttan ciddi yıpranmalara sebebiyet veren Korona virüs vakaları sebebiyle milyonlarca insan etkilenmişti. Hem düzenli olarak üretim yapan ve tüm dünyaya satış yapan ülkeler hem de hiç üretim yapmayan sadece Türkiye gibi satın alma yapan ülkeler ciddi oranda ekonomik olarak zarar gördü. Ancak iş hayatının Türkiye’de sonlanmaması amacı ile başlatılan işten çıkarma yasağında yeni gelişmeler yaşandı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZADI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işten çıkarmayı engelleyen düzenlemeye ilişkin, "Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız." diye konuştu.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?


16 Nisan'da Yeni Korona virüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasıyla birlikte işverenin, 3 ay süreyle işçiyi işten çıkarması yasaklanmıştı. 17 Nisan'da Kanun yasalaşarak yürürlüğe girdi. Buna göre İşveren, her türlü iş veya hizmet sözleşmesini, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında 3 ay süreyle feshedemeyecek. Yani işveren 17 Ekim 2020'ye kadar işçiyi işten çıkaramayacak.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI RESMİ GAZETE METNİ

17 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlanan işçi çıkarma yasağını içeren kanun metni şu şekilde:
Yeni Korona virüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun;
Yeni korona virüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;
MADDE 7 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 24 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte iş sözleşmesi bulunmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca işveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile 15/3/2020 tarihinden sonra 51 inci madde kapsamında iş sözleşmesi feshedilen ve bu Kanunun diğer hükümlerine göre işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almamak kaydıyla ve 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere, bu süre içinde ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar, Fondan günlük 39,24 Türk lirası nakdi ücret desteği verilir. Yapılan ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir kesinti yapılamaz.

Birinci fıkra kapsamında ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki 4857 sayılı Kanunun 39 uncu maddesince belirlenen aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince idari para cezası uygulanır ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.

Bu madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yararlananlardan 5510 sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, aynı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanır. Bakanlık, nakdi ücret desteğine ilişkin ödeme usul ve esaslarını belirlemeye ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye yetkilidir."
MADDE 8 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
 
 
 

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER