Başvuru Yapan Hemen Bu Ödemelerden Yararlanabilecek! SGK,Bağ-Kur, Memur, İşçi Bu Paraları Alabilecek

Başvuru Yapan Hemen Bu Ödemelerden Yararlanabilecek! SGK,Bağ-Kur, Memur, İşçi Bu Paraları Alabilecek
YAYINLANMA TARİHİ: 28.06.2020
ABONE OL
  
Mesleki Haber Google News Takip Et

Günümüzde milyonlarca çalışan memur ve işçi çalışma hayatının sona ermesi ve emekli olma hayalleri kurmakta.

Günümüzde milyonlarca çalışan memur ve işçi çalışma hayatının sona ermesi ve emekli olma hayalleri kurmakta. Ancak emekli olmak için önemli unsurlar bulunmaktadır. Emekli olmak için vatandaşlarımız tarafından düzenli olarak prim ödemeleri yapılmakta. Aynı zamanda sadece prim gününü doldurmak emeklilik konusunda yeterli olmuyor. Emeklilik yaşı ve hizmet süresi gibi önemli unsurların da yerine getirilmesi gerekmektedir. Emeklilik hakkını kaybeden vatandaşlarımızın ödemiş oldukları primlerin boşa gittiğinden şikâyet ediyor. Ancak yapılan son dakika açıklamalar ile müjdeli haber verildi. Hizmet akdi kapsamında 4A, kendi nam ve hesabına bağlı 4B ve kamu görevlisi kapsamında 4C sigortalılık statüsünde bulunan vatandaşlarımız için SGK ödenen primleri toplu bir şekilde iadesini yapacaktır. İşte ayrıntılar…

TAVANI AŞAN PRİM ÖDEMELERİ İÇİN İADE FIRSATI SUNULUYOR!

Sigortalının birden fazla yerde çalışması durumunda SGK’ya bildirilen aylık kazançların toplamı SGK tavanını aşması durumunda, tavanı geçen tutar işçi hissesi kapsamında sigortalı yazılı dilekçe ile başvuru yapması durumunda iade alma hakkına sahip olabilecektir. Böylelikle prim ödemeleriniz boşa gitmeyecek ve o parayı alma fırsatını elde edebileceksiniz.
5510 sayılı Kanun'un 82'nci maddesine göre, sigortalıların birden fazla işte çalışması nedeniyle ödenen primler toplamının, prime esas kazanç üst sınırını aşması halinde, aşan kısmın tamamının sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödeneceği ön görülmüştür.
SGK prime esas kazanç tavanını aşan sigorta primi işçi hissesinin iade edilebilmesi için işçinin ilgili SGK müdürlüğüne dilekçe ile talepte bulunması gerekir. Yazılı dilekçe ile talepte bulunulmadığı takdirde SGK kendiliğinden ödeme yapmaz.

YAŞLILIK/ÖLÜM TOPTAN ÖDEME FIRSATI!


SGK’dan prim iadesi almak isteyen vatandaşlarımız için diğer alternatif yöntemler arasında emeklilik yaş şartını doldurması durumunda sigortalının eğer prim ödeme gün sayısı yeterli olmuyor ise SGK tarafından iade alma hakkına sahip olabilecektir.
5510 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre yaşlılık toptan ödemesi, Kanunun 4/1-(a), 4/1-(b) ve bu Kanuna göre ilk defa 4/1-(c) bentleri kapsamında sigortalı olanlardan,
  • Çalıştığı işten ayrılan, işyerini kapatan veya devreden,
  • Yaş şartını (kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş) doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan, sigortalılara yapılacaktır.
Böylelikle sigortalı emekli olamayacak durumda olmasıyla birlikte sigortalı adına yatırılan malullük yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamını talep etmesi durumunda toptan ödeme alma hakkına sahip olabilmektedir. Bu durumda bildirilen SPEK tutarının yüzde 20’sini alabilecektir.
Sigortalı bireylerin vefat etmesi durumunda hak sahibi olan bireyler yani eş, çocuk, anne ya da baba tarafından ölüm toptan ödemesi yapılabilmektedir. Bu durumda hak sahibi olan bireyler hisse oranları doğrultusunda ödemeleri alabileceklerdir. Ölüm toptan ödemesi yapılabilmesi için öncelikle belirlenen şartlara uyum sağlaması önemli unsurlar arasında bulunmaktadır. Aksi takdir de uyum sağlamayan vatandaşlarımız için hak sahibine toptan ödeme yapılmayacağı ön görülmektedir.

SİGORTA PRİMLERİNİN İADESİ HANGİ DURUMLARDA GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Hizmet akdine bağlı 4A, kendi nam ve hesabına bağlı 4B ve kamu görevlisi klasmanında 4C sigortalılık statüsünde çalışan kişilerin adına SGK'ya ödenen primlerin toplu bir şekilde iadesi yapılmaktadır. Nakit olarak yapılan iade için şartlar belirlenmiştir.

4A ve 4B sigortalılık koluna mensup olarak çalışan ve 2008 tarihinden sonra 4C sigortalılık statüsünde işe başlayanların SGK'dan prim ödemelerini alabilmesi için yaş ve hizmet şartını doldurması gerekir.
 
 

DİĞERDİKKAT ÇEKEN HABERLER